مقالات

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی

شرکت‌های سهامی دارای سه رکن اساسی هیات مدیره، بازرسان و مجمع عمومی صاحبان سهام هستند. در واقع مجمع عمومی صاحبان سهام مکانی است که در آن سهامداران شرکت در رابطه با مسائل شرکت با هم صحبت می‌کنند و در آخر تصمیم می‌گیرند. تمامی افرادی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار شرکت...

مجمع عمومی صاحبان سهام

مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت‌های سهامی دارای سه رکن اساسی هیات مدیره، بازرسان و مجمع عمومی صاحبان سهام هستند. در واقع مجمع عمومی صاحبان سهام مکانی است که در آن سهامداران شرکت در رابطه با مسائل شرکت با هم صحبت می‌کنند و در آخر تصمیم می‌گیرند. تمامی افرادی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار شرکت...

آدرس

کرج. میدان آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، ساختمان کشتی

ایمیل

info@itvandad.com